Vetenskapen bakom hyperbarmedicin

Vid en vistelse där du utsatts för ett tryck som är högre än det vanliga, räknar man tryck per så kallad areaenhet och definieras som p=F/A. P:et står alltså för tryck, F står för kraft och A är areans totala storlek. Det är generellt komplicerat att mäta tryck och exempelvis vattentryck och lufttryck mäts på olika sätt. Under vattnet ökar trycket för var tionde meter. När det gäller trycket som orsakas av vätska, framför allt vatten, så mäts det på följande vis: Ph =mg / A. Här är det Ph som är det hydrotatiska trycket, M står för vattnets massa och G för tyngdaccelerationen. Man brukar säga att man mäter tryck i BAR där 1 bar motsvarar 750 mmHg.

Lufttryck

När det gäller lufttryck så är det ett tryck som bildas av atmosfären, det har gjorts flera försök att komma fram till ett medelvärde av lufttrycket som finns vid havsytan. Det finns flera modeller för att försöka beräkna lufttryck beroende på huruvida temperaturen förändras i samband med att höjden stiger.

Hyberbarmedicin

HBO som det också kallas är en behandling för personer som har hypoxi. Det kan exempelvis vara dykarsjuka. Anledningen till att HBO utförs är för att komprimera de bubblor som bildats i blodet på grund av tryck. Då ökar man syresättningen i de vävnader som är skadade. Behandlingen ges generellt med ett tryckförhållande som motsvarar 18 meters djup, detta görs med en syrgasandning utifrån en framtagen behandlingstabell. Behandlingen pågår fram till dess att samtliga symptom är borta, ibland kan det förekomma att flera behandlingar krävs för att symptomen ska försvinna helt. För dykare är det vanligt med vätskebrist i samband med dykning, därför ges även en vätsketerapi. För den som är i behov av tryckkammarbehandling så kontaktas akutvården. I samband med dykarsjuka är det viktigt att träffa en läkare som är specialist samt få en anpassad vård utifrån detta.

Du hittar tryckkammarutrustning vid följande sjukhus:

Helsingborgs lasarett har dock ingen mottagning för akuta fall. Efter behandlingen utförs givetvis en uppföljning efter någon vecka. Innan du börjar dyka igen är det viktigt att du tar kontakt med dykläkare som får göra en bedömning om dykning kan återupptas eller ej.

Viktigt att tänka på

När det gäller dykning är det många aspekter att ta hänsyn till, det är inte bara att ge sig ut i vattnet utan det är mycket viktigt att du har ett certifikat. Då har du den rätta utbildningen vilket minskar riskerna för att något blir fel när du befinner dig under vattnet. Kom även ihåg att du kan få dykarsjuka även om du befinner dig på endast fem meters djup. Det är inte meningen att du ska avskräckas att dyka genom att läsa det här, men det är bra att du känner till riskerna. När du är bekant med riskerna och vet vad du kan göra för att undvika dem kan du njuta av din dykning på ett säkert sätt utan att behöva känna att du är osäker på vad du gör.