Strålningsskador

Strålningsskador uppkommer vanligtvis via strålbehandling av cancer. Detta görs för att bota sjukdomen, lindra symptomen samt att förebygga möjliga återfall. Stålningen i sig innebär att den skadar arvsmassan i både friska som de drabbade cancercellerna. De friska cellerna har dock en större förmåga att kunna reparera strålningsskadorna efter en behandling än vad cancercellerna har eftersom strålningen ges i mindre doser vid fler tillfällen.

Hyperbarmedicin kallas också för tryckkammarbehandling och även HyperBaric Oxygen (HBO)- behandling och kan användas av en mängd olika sjukdomstillstånd, vanligtvis sjuka efter dykning. Vid hyperbarmedicinsk-behandling av strålningsskador kommer syrgasen i tryckkammaren att behandla de skadade vävnaderna och sårläkningen kommer därmed att förbättras och inflammationen avtar.

Hyperbarmedicin

Hyperbarmedicin (HBO) fungerar på så sätt att det ges en tryckökning och 100% syrgasinandning (O2) som kommer ge en större mängd syrgas att kunna transportera med blodet ut i både vävnader och cellerna. Detta sker inne i en tryckkammare. De vävnader som är skadade som vid strålningsskador kan därmed räddas och förbättras. Syrgasen hjälper det strålningsskadade området att stoppas och sårläkningen kommer att gradvis förbättras.

Behandlingen kommer att utföras under flera olika tillfällen för att nya blodkärl ska bildas, benläkningen stimuleras som i sin tur kommer att minska inflammationen. Därav krävs det oftast flera behandlingstillfällen. Det har under flera olika sammanhang dragits slutsatser om att hyperbarmedicinsk-behandling vid strålningsskador kan öka läkningen och risken för att såret spricker upp innan det hunnit läka.

Hur det går till

Innan du ska behandlas kommer du att få byta om till bomullskläder. Det är förbjudet att ha med mobil, klocka och annat material förutom bomullskläderna du bytt om till. Du ska undvika feta salvor, läppstift och hårspray eftersom det kan medföra brandrisk. Kaffe bör undvikas att intas innan behandlingen eftersom blodkärlen kommer att dra ihop sig och effekten på behandlingen försämras. Rökning ska undvikas då detta förstör de nybildade kapillärerna behandlingen medför.

Det förekommer ofta att flera behandlas i tryckkammaren samtidigt varav en utav dessa kommer att vara en sjuksköterska som alltid kommer att finnas med. Vanligtvis tar behandlingen cirka två timmar och oftast finns det möjlighet att se på film eller läsa en bok om så önskas. Temperaturen kommer ibland att sjunka inne i tryckkammaren så en filt kan medtas vid behov.

Sammanfattning

Strålningsskador kommer ofta upp i sammanhang med cancer. Strålningsbehandlingen kan orsaka en hel del skador så därför är den hyperbarmedicinska-behandling ett bra sätt att få stoppa strålningsskadan som uppkommit och därmed kommer att bidra med förbättrad och ny vävnad och minska inflammations risken. Behandlingen kommer att utföras i en tryckkammare med tryckökning och en syrgas-inandning (O2) på 100 %. Detta medför att det snabbare kommer att transporteras ut i vävnader och celler vilket i sin tur kommer att bidra med läkning av de skadade områdena från insidan och ut. Tryckkammar-behandlingen (HBO) kommer att utföras under flera olika tillfällen för att behandlingen ska ge resultat. Det har under flera sammanhang dragits slutsatser om att denna hyperbarmedicinska-behandlingen faktiskt har en god effekt på strålningsskador och gett goda resultat för många drabbade.